המרכז להעצמת האזרח ואגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב מזמינים אתכם לקחת חלק בפרויקט המוניטור למעקב אחר יישום החלטות ממשלה וחוקי הכנסת. סטודנטים שישתתפו בפרויקט יזכו למלגה שנתית ויצטרפו לקבוצת התחקירנים של המרכז להעצמת האזרח.

מי אנחנו ? 

המרכז להעצמת האזרח היא עמותה א-מפלגתית הפועלת לחיזוק הממשל ושיפור התפקוד שלו. אחת הפעילויות שלנו היא מעקב אחר היישום של החלטות הממשלה. פרויקט המוניטור שלנו מפעיל קבוצת תחקירנים המתמחים בניטור ההחלטות וחוקים ופרסום דו"ח מעקב אחר היישום שלהם במציאות.  התחקירנים עוברים אצלנו הכשרה שנתית וליווי ולחלקכם תהיה אפשרות להשתלב בפעילויות נוספות שמקיים המרכז.


אנחנו מחפשים סטודנטים עם בעלי יכולת כתיבה ומידה של מעורבות חברתית, ממגוון פקולטות באוניברסיטת תל אביב, להצטרף אלינו למשך שנה.

היקף פעילות של מלגאי המוניטור:

 

 • המלגה בהיקף של 150 שעות שתבוצענה במהלך 12 חודשים, בין נובמבר 2017 לאוקטובר 2018. ישנה חשיבות למעקב וניטור לאורך שנת הלימודים, יחד עם זאת, תהא התחשבות במהלך תקופות מבחנים.
 • מלגה על סך 5,000 ₪, תוענק במהלך אוגוסט-ספטמבר 2018.
 • במהלך חודש נובמבר תתקיים הכשרה למחזור ד' של התחקירנים (ע"ח שעות המלגה), בה יינתנו רקע על תהליכי יישום מדיניות במגזר הציבורי וכלים אזרחיים למעקב וניטור הרשות המבצעת.
 • לאחר ההכשרה יקבל כל תחקירן את ההחלטה הראשונה אחריה יעקוב השנה.

דרישות הפרויקט:

 1. מחויבות לתפיסת העולם של המרכז ולנושא יישום מדיניות.
 2. מעקב וניטור החלטות ממשלה או חקיקה שייקבעו בתם ההכשרה.
 3. מחויבות ל-3 שעות שבועיות.
 4. השתתפות בהכשרה במהלך כל השנה, במרכז להעצמת האזרח – אונ' תל אביב. במסגרת ההכשרה, תצא קבוצת התחקירנים להדרכה לימודית במשרדי מבקר המדינה במהלך סמסטר א', וכן תיפגש מדי חודש עם דמויות מפתח מעולם הממשל - ח"כים, גורמי עבודה ממשלתיים ומומחים מהמגזר השלישי. 
 5. במידת הצורך, נסיעות ומפגשים עם בעלי תפקידים בממשלה, בכנסת ובחברה האזרחית לטובת קידום המחקר.
 6. עבודה על מערכת עדכון הנתונים הממוחשבת של המרכז (ג'ירה).
 7. כתיבת דו"ח מוניטור מסכם.

תהליך הגשת הבקשה:

 

 • הפניה מיועדת לסטודנטים מן המניין הלומדים באוניברסיטת ת"א בשנת הלימודים תשע"ח. סטודנטים לתואר ראשון, שני או שלישי.
 • מפגשי הסבר וחשיפה למתעניינים יתקיימו בשלושה מועדים חלופיים, כתנאי להמשך תהליך המיון:
  •  1.10.2017 - יום ראשון, בשעה 11:00.
  •  16.10.2017- יום שני, בשעה 16:30.
  •  25.10.2018 -  יום רביעי, בשעה 11:00.
 • ההרשמה למפגשי החשיפה נעשית גם היא בטופס ההרשמה להלן.
 • המפגשים יתקיימו במשרדי המרכז להעצמת האזרח (בבניין סמולארש, קומה מינוס 1. הכניסה למרכז היא מדלת הזכוכית ברחבה שנמצאת בין הבניין לשער 4. שימו לב כי הכניסה היא מחוץ לאוניברסיטה).
 • על מנת להגיש מועמדות יש למלא את השאלון בהמשך.
 • מועד אחרון להגשה: 28.10.17 רק פניות מתאימות ייענו ויזומנו לראיון.
 • ההכשרה בגדר חובה, תכלול ארבעה מפגשים ותתקיים במשרדי המרכז:
  • יום ב' 6.11.2017 16:00-20:00
  • יום ה' 9.11.2017 16:00-20:00
  • יום א' 12.11.2017 9:00-17:00
  • יום ד' 15.11.2017 16:00-20:00
 • לשאלות ניתן לפנות לנועה רוזנפלד, מנהלת תחום ממשל: [email protected] 03-6438979