ייעול מנגנון הפיקוח על המחירים

מה הוחלט?

ההחלטת הממשלה התקבלה במסגרת המאמץ להורדת יוקר המחייה. מטרות ההחלטה הן להגביר את האכיפה והבקרה של יישום הוראות חוק הפיקוח, לייעל את מנגנון הפיקוח על המחירים, להסדיר סמכויות הגופים המפקחים והתאמתן למציאות הכלכלית העדכנית ולייצר מדיניות אחידה לגבי אופן הפיקוח על המצרכים והשירותים ולהגביר שקיפות מנגנוני הפיקוח לציבור הרחב. הגורמים העיקריים האחראיים ליישום ההחלטה הם משרד האוצר, בדגש על יו"ר ועדת המחירים. ועדת המחירים הוקמה לפי חוק הפיקוח ומוקנות לה סמכויות שונות כגון המלצה על מחירים, קביעת אמות מידה לבחינת הצורך בשינוי מחירים.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

החלטת הממשלה יושמה באופן חלקי ובאיחור מלוחות הזמנים שנקבעו בה.תיקוני החקיקה, שנועדו לשפר את יכולות הממשלה לפקח על המחירים ולוודא מחיר הוגן, עדכני ומוזל לצרכנים, לא תוקנו, בינהם תיקונים הנוגעים ליכולתה של ועדת המחירים להוזיל מחירים, לייצר עבורה כלי אכיפה יעילים, לקבוע לוחות זמנים ולאפשר לרגולטור כלים חזקים יותר ביכולתו לקבל מידע מהשוק, דהיינו מהיצרנים ורשתות השיווק. כמו כן, לא הוקמה מערכת ניהול מודרנית למעקב ובקרה על פעולות יישום הפיקוח ולא הוגדרו תהליכי העבודה הפנים ממשלתיים להאחדה ושיפור הממשקים של המשרדים השונים. גם החלקים מתוך החלטת הממשלה שאכן יושמו (הקמת אתר אינטרנט מרכז, ומינוי מרכז כללי לוועדת המחירים), נעשו באיחור ניכר ביחס ללוחות הזמנים שהוגדרו בהחלטה.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
שיפור הפיקוח על מחירים
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
25/07/2014
החלטה 1898
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד הבינוי והשיכון
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
מינוי מרכז כללי לועדת המחירים עד אוקטובר 2014
תמונת מצב עדכנית
באיחור ניכר, מונתה לתפקיד מרכזת במרץ 2016
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
פרסום מתודולוגיה חדשה לפיקוח על המחירים
תמונת מצב עדכנית
בפברואר 2016 פורסם המסמך לעיון הציבור לשלב הערות
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
3
מרכיב ההחלטה
הסדרת ממשקי העבודה בין המפקחים ליו”ר הועדה
תמונת מצב עדכנית
ממשקי העבודה מוסדרים באופן חלקי באמצעות נהלי העבודה של ועדות המחירים השונות, אך טרם בוצעו בתיקוני חקיקה
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
4
מרכיב ההחלטה
ביצוע 11 תיקוני חקיקה נדרשים בחוק הפיקוח על המחירים ושילובם במסגרת חוק התוכנית הכלכלית לשנת 2015
תמונת מצב עדכנית
נבלם בשל נפילת הממשלה ה-33
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
5
מרכיב ההחלטה
הקמת אתר אינטרנט המכיל את רשימת המוצרים המפוקחים עד ינואר 2015
תמונת מצב עדכנית
האתר הושק, באיחור של שנה, בסוף פברואר 2016
סטטוס היישום
יושם יושם
6
מרכיב ההחלטה
הקמת מערכת ניהול מרכזית ממוחשבת למעקב ובקרה על פעולות יישום הפיקוח עד יולי 2015
תמונת מצב עדכנית
לא יושם
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
7
מרכיב ההחלטה
התווית נהלי עבודה לועדת המחירים עד למרץ 2015
תמונת מצב עדכנית
הנוהל קיים רק מול משרד החלקאות. ביתר המשרדים, נמצא בתהליכי עבודה שונים
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר