החוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך, התשע"ד-2014

מה הוחלט?

החוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך,  מיולי 2014 נועד לשפר את איכות המזון שמסופק לתלמידים במוסדות החינוך ובכך ליישם תכנית מניעה בריאותית שתילחם במגפת ההשמנה ולקדם אורח חיים בריא ותזונה נבונה. בחוק נקבעו הוראות מפורטות לגבי אספקה ומכירת המזון בתחום מוסד החינוך. שר החינוך, בהתייעצות עם שר הבריאות, יקבע בתקנות תנאים והוראות לעניין הרכב המזון וערכו התזונתי ואת אופן פרסומם. תקנות ראשונות היו אמורות לבוא לאישור ועדת החינוך התרבות והספורט עד ינואר 2015, וזאת בכדי להחיל את החוק החל משנת הלימודים תשע"ו (ספטמבר 2015). בנוסף, נקבעה בחוק גם מחויבותו של מנהל המוסד החינוכי ליידע את ההורים בדבר הרכב המזון הקיים בבית הספר ולדווח על סוגי המזון הקיימים לגורם הממונה במשרד החינוך. בעניין האכיפה, החוק מגדיר תנאים והוראות להטלת קנס כספי וקובע תנאים להסמכת מפקחים ע"י שר החינוך מבין עובדי משרדו.

חשוב לומר כי התקנת התקנות הנגזרות מהחוק מהווה את המהלך העיקרי למילוי תכלית החקיקה בתוכן, ולהניע את יישומו הלכה למעשה.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

נכון לאוגוסט 2017 החוק איננו מיושם וזאת בשל איחור ניכר בהתקנת התקנות שהן ליבת החוק. התקנות  היו אמורת להיות מאושרות לפני למעלה משנתיים וחצי בכנסת, אך בשל התפזרות הכנסת ה-19 והימשכות הדיונים המקצועיים והמשפטיים בין משרד החינוך, הבריאות והמשפטים, הובאו התקנות לראשונה לכנסת רק בינואר 2017. אז הביעו ח"כים מיהדות התורה את התנגדותם לחוק, וביקשו להחריג ממנו את הישיבות. הדבר מוביל לעיכוב נוסף ואין כרגע מועד לדיון בוועדת הכנסת. 

לקריאת דוח המוניטור המלא
לא יושם
פיקוח על המזון במוסדות חינוך
הממשלה ה-19
התקבל ביום  
28/07/2014
משרדים אחראיים:
משרד הבריאות
משרד החינוך
משרד המשפטים
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
תיקון סעיף 3 לחוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס”ה-2005.
תמונת מצב עדכנית
בתאריך 7.8.2014 תוקן סעיף 3 האמור ונקבע בו כי התפריט המאוזן ייקבע לפי כללים שיקבע שר החינוך בהתייעצות עם שר הבריאות (במקום לפי כללים שיקבע שר הבריאות).
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
מינוי ממונה לעניין החוק.
תמונת מצב עדכנית
מונתה הגב' עירית לבנה, המפקחת על תחום הבריאות במשרד החינוך, לממונה על החוק.
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
קביעת תנאים והוראות לעניין הרכב המזון וערכו התזונתי וקביעת אופן פרסומם. יש להביא את התקנות לאישור ועדת החינוך התרבות והספורט עד ינואר 2015.
תמונת מצב עדכנית
נכון לאוגוסט 2017 לא אושרו התקנות. הן התעכבו בדיונים מקצועיים ומשפטיים בין משרדי החינוך, הבריאות והמשפטים וכשהגיעו לועדת הכנסת בינואר 2017, הביעו לראשונה ח"כים מיהדות התורה את התנגדותם ודרשו להחריג את הישיבות מהחוק.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
4
מרכיב ההחלטה
הטלת אחריות על מנהל מוסד החינוך בדבר יידוע ההורים והתלמידים ודיווח לממונה במשרד החינוך.
תמונת מצב עדכנית
נקבע כי יש ליישם זאת באותן תקנות, אך נכון לאוגוסט 2017 הן לא אושרו. ראשית הן התעכבו בדיונים מקצועיים ומשפטיים בין המשרדים וכשהגיעו לכנסת ב-1.2017 דרשו ח"כים מיהדות התורה להחריג את הישיבות מהחוק.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
5
מרכיב ההחלטה
הסמכת מפקחים והכשרתם.
תמונת מצב עדכנית
טרם נקבעו תקנות הכשרה ע"י שר החינוך ועל כן לא ניתן להסמיך מפקחים.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר