למעקב אחר תוכניות הממשלה
ספר התקציב האבוד

ספר התקציב האבוד

ספר התקציב האבוד

בקרוב יובא תקציב המדינה לאישור הכנסת. חברי וחברות הכנסת יידרשו להצביע על מתווה התקציב לשנתיים הקרובות וכן על ביצוע רפורמות ושינויים כלכליים בשורה ארוכה של תחומים. הקצאת תקציב המדינה היא ככל הנראה הסוגיה המשמעותית ביותר בתחום המדיניות הציבורית ועבודת הממשלה. חלוקת התקציב בין המשרדים, הפעולות והנושאים השונים מבטאים במידה רבה את סדרי העדיפויות הלאומיים, את ההכרעות הפוליטיות ואת כוונותיה האופרטיביות של הממשלה וזרועותיה.
 
 
הליכי אישור תקציב המדינה מעוררים דיון ציבורי נרחב, המשמש מצע למחלוקות פוליטיות, למאבקים חברתיים ולזירת מיקוח בין קבוצות אינטרס ושחקני מפתח המבקשים להשפיע על חלוקת המשאבים הציבורית. התדיינות ציבורית זו זוכה מדי שנה לסיקור תקשורתי אינטנסיבי, לפרשנויות והרחבות, ולקידומם של מסרים, מאבקים וקמפיינים המופנים להשפעה על סעיפי התקציב ועל תכולתם.
 
 
ברם, תקציב המדינה כפי שמאושר על ידי הכנסת רחוק מלבטא את משמעותו הממשית ואת השפעתו על מציאות חיינו. הסיבה לכך נעוצה בפערים משמעותיים שבין הקצאת התקציב לבין ניצול התקציב בפועל על ידי משרדי הממשלה וזרועות הביצוע השונות. פערים אלו, הנובעים מאוסף ארוך ומגוון של קשיים בתהליכי תכנון ויישום המדיניות, חושפים למעשה את אי מימושם של תכניות ויעדים ממשלתיים, גם כאשר הוקצו עבורם המשאבים. במילים אחרות, פערי ניצול התקציב משקפים את הכסף "האבוד", זה אשר תוכנן ואושר אך לא הגיע ליעדו ולא מימש את ייעודו עבור ציבור האזרחים.
 
 
באופן מפתיע למדי, סוגיית ניצול התקציב ומימושו בפועל אינה זוכה לדיון ציבורי ולחשיפה ניכרת. לרוב כאמור, מתמקדים המאבקים הציבוריים והפוליטיים בשלב אישור התקציב בלבד, ללא מעקב ופיקוח מתמשך אחר ביצוע תכניות והוצאת הכסף. נתוני הביצוע בפועל של סעיפי ספר התקציב אינם מובאים דרך קבע כחלק מדיוני התקציב ואינם משמשים כמצע נתונים תומך המסייע באישור ספר התקציב. בנוסף, גם נתוני ניצול התקציב, המתפרסמים באתר משרד האוצר, מונגשים באופן מסורבל המקשה על בחינת סעיפי התקציב באופן שיטתי ועל פני זמן. על כן, תהליכי אישור התקציב מתבססים דרך קבע על מבט קדימה, על מה שיש לתכנן ולבצע, ללא התבוננות מפורטת ומבוססת נתונים על מה שבוצע, או לא בוצע, עד כה.
 
 
במהלך שנת 2016 פותח במרכז להעצמת האזרח אתר "ניצול התקציב" - כלי ניתוח תקציבי מקוון, המבוסס על נתוני משרד האוצר, אשר מציג את נתוני ניצול תקציב המדינה מעשרים השנים האחרונות באופן פשוט ומובן, ומכיל אפשרויות חיפוש מגוונות לפי משרדים, תחומי עניין, מספרי תקנות, רמת הניצול ועוד. האתר מכיל נתונים מעודכנים עבור כל אחד מסעיפי ספר התקציב, ומאפשר לבחון בקלות את "התנהגות" סעיפי התקציב ומידת ניצולם במבט רב-שנתי. לאתר לחצ/י כאן.
 
 
לקראת אישור תקציב המדינה הקרוב ביצענו, באמצעות תשתית האתר, בחינה שיטתית ורחבה של כלל סעיפי ספר התקציב, במטרה לזהות סעיפים אשר תמונת הניצול שלהם לאורך השנים מעידה על בעיה מתמשכת. באמצעות בחינה שיטתית זו, זיהינו סדרה ארוכה של סעיפי תקציב "בעייתיים", המצביעים על אי-ניצול מתמשך, ניצול-יתר קבוע, סעיפים המתנהגים כרזרבה חבויה ועוד. את כלל הסעיפים הללו פילחנו, ניתחנו וחילקנו ל-4 קטגוריות מרכזיות, אותן אנו מפרסמים בספר זה.
 
 
"ספר התקציב האבוד", הינו אפוא, ספר משלים לספר התקציב המוגש לאישור הכנסת. הספר מכיל מידע מפורט על מאות סעיפי תקציב אשר אופן ניצולם מעורר תהיות ושאלות שיש לבחון אותן בעת אישור התקציב הקרוב, וכן בבקרה ופיקוח קבוע לאורך שנת התקציב עצמה. הספר מוגש כשירות, הן עבור מקבלי החלטות ובכירי הממשל והן עבור הציבור הרחב, ארגונים ופעילים, על מנת לעשות בו שימוש מושכל ואפקטיבי. אנו מקווים כי השימוש בספר יתרום לטיוב עבודת הממשלה והשירות הציבורי, לשיפור הניהול השוטף של המשאבים הציבוריים ולהגברת האחריותיות מצד מערכות הממשל כלפי הציבור.
 

לספר התקציב האבוד