מפגש עם רון חולדאי

מפגש עם רון חולדאי

מפגש עם רון חולדאי

במסגרת סדרת המפגשים, "סיפורים מהצנרת", התקיימה בתאריך 8 לינואר 2015, הרצאה של רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב-יפו במרכז להעצמת האזרח. סדרת המפגשים מתקיימת בשיתוף עם גורמים ודמויות מפתח מובילות בציבוריות הישראלית במטרה לדון ולהבין: "מה תוקע את צנרת הממשל בישראל?", מה גורם לקשיים ולעיכוב ביישום החלטות ממשלה, חוקים ורפורמות? הרצאתו של חולדאי עסקה בשאלה 'איך גורמים לשלטון המקומי להצליח?' ובאתגרים בהובלת שינויים במרחב המוניציפאלי.


את המפגש עם רון חולדאי פתח שר הפנים לשעבר אופיר פינס, המכהן כיום כראש המכון לשלטון מקומי באוניברסיטת תל-אביב. פינס התייחס בדברי ההקדמה למורכבות ההולכת והגוברת של הזירה המוניציפאלית ואת תפקידם המשמעותי של ראשי רשויות בעולם הממשל בישראל.

 

רון חולדאי, המכהן כראש עיריית תל אביב 15 שנה, התייחס בדבריו לכמה סוגיות ליבה המקשות על הוצאות מדיניות אל הפועל, הן בשלטון המרכזי והן בשלטון המקומי.

 

בהתייחס לעבודת הממשלה תיאר חולדאי את תהליכי יישום המדיניות בישראל באמצעות מה שהוא מכנה "תיאוריית השיברים" - ברז מים עליו ממונים 18 שרים, ולכל אחד מהם שיבר. כשמנסים לגרום למים לזרום, תמיד יהיה מי שיפריע לזרימה, דהיינו, להוצאת המדיניות אל הפועל. מדובר במשוואה לא פתורה שנובעת מתלות הדדית של השרים זה בזה.

 

חולדאי הדגיש כי מבנה הממשל בישראל, והעדר היציבות הפוליטית פוגע באופן אנוש בתכנון ובחשיבה לטווח הארוך. לדבריו, "במדינת ישראל אין מדיניות תכנון ארוך טווח - מגיעים לביצוע רק אם אתה מייצר משבר. אני ראש העיר התשיעי של תל אביב ב-105 שנים ובתקופת כהונתי היו 14 שרי פנים ו-7 ממשלות".

 

חולדאי הוסיף כי שיטת הממשל בישראל אינה מייצרת אחריות מיניסטריאלית ואחריותיות של השר כלפי בוחריו בתחום עליו הוא ממונה. "בניגוד לראש רשות, שר התחבורה לא נבחר עפ"י הצלחתו בתחום התחבורה ושרת התרבות לא נבחרת בשל כישוריה בתרבות אלא בשל שיקולים פוליטיים תוך מפלגתיים".

 

ברמת השלטון המקומי, התייחס חולדאי לריבוי הרשויות המקומיות בישראל, המייצר אי חוסר הגיון כלכלי ותחרות שלילית ומיותרת בין רשויות סמוכות, על רק העובדה שכל רשות מנסה לייצר לעצמה מרחב עצמאי, במקום להפעיל חשיבה אזורית. חולדאי מציע לייצר איחוד בין רשויות מקומיות על סמך שטח גיאוגרפי והגיון דמוגרפי. לדבריו, "ראשי ערים היו מוכנים להתמודד עם האיחוד של רשויות בלי לפחד מחברי המרכז אם היו מדובר בתכנון ל-15 שנים קדימה, אבל עוד לא היה שר פנים כזה."

 

את הקושי המרכזי בשלטון המקומי ייחס חולדאי להעדר הסמכות המוקנה לרשויות המקומיות. חולדאי גורס כי על השלטון המקומי לקבל סמכויות נוספות שתאפשר לו לאכוף מדיניות בשטחו: "צריך להפוך את השלטון המקומי לשלטון. מי שלא יכול לחוקק, לקבוע מיסים או לאכוף הוא לא שלטון, והשלטון המקומי במדינת ישראל איננו שלטון. תל אביב סופגת את הבעיות של המטרופולין מבלי שיש לה יכולות לשלוט במטרופולין. אין לי שום אפשרות לטפל במה שזז בעיר שלי - רק במה שעומד. כל הדברים שמתבצעים אצלי בחצר קורים ע"י השלטון המרכזי – אין לי את הסמכות לטפל בבעיות כמו העובדים הזרים, רוכבי האופניים או פינוי התושבים בגבעת עמל אך האחריות, מבחינת התושבים, היא שלי".