מפגש עם פרופ’ מנואל טרטנברג

מפגש עם פרופ’ מנואל טרטנברג

מפגש עם פרופ’ מנואל טרטנברג

במלאות שלוש שנים להגשת דו"ח וועדת טרכטנברג, נערך בתאריך 6 באוקטובר 2014, מפגש במרכז להעצמת האזרח, עם פרופ' מנואל טרכטנברג.


המפגש פתח את סדרת המפגשים שיזם המרכז בשם "סיפורים מהצנרת". המפגשים מתקיימים בשיתוף עם גורמים ודמויות מפתח מובילות בציבוריות הישראלית במטרה לדון ולהבין: "מה תוקע את תהליכי הביצוע  במערכות הממשל בישראל?", "מה גורם לקשיים ולעיכוב ביישום החלטות ממשלה, חוקים ורפורמות?"


בפתיחת המפגש הוצג דו"ח מעקב עדכני אחר יישום המלצות ועדת טרכטנברג, שבוצע במרכז חזן לצדק חברתי שמכון ון ליר. מהבדיקה עלה כי הממשלה אימצה 87% מהמלצות הוועדה, אך הוציאה לפועל רק 43% מההמלצות שאושרו על ידה. לפי הדו"ח, 41% מההמלצות הנוספות שלא בוצעו נמצאות בשלבי יישום שונים.


במוקד המפגש, ניתח פרופ' טרכטנברג את תרומתה של המחאה החברתית להקמתה של ועדת טרכטנברג, את תהליך העבודה של הוועדה ואת ההצלחות והכישלונות שבהטמעת התפיסה החברתית-כלכלית שהובילה הוועדה.


בהתייחס לתהליכי יישום הדו"ח ציין טרכטנברג ש"הכישלון הכי גדול שלנו הוא בתחום יוקר המחיה", והתריע כי "אם יהיה פרק 2 של המחאה הוא יהיה אלים יותר – הוא לא יתנהל בסדר מופתי."


טרכטנברג ציין לחיוב את העובדה שהממשלה אימצה את רוב הדו"ח והחלה ביישום חלק ניכר מהחלטותיו. כמו כן, את העובדה שהדו"ח הפך למעין מדריך למדיניות כלכלית־חברתית עבור הפקידות במשרדי הממשלה, אפילו ללא קשר לדרג הפוליטי. הוא ציין כי רוח המחאה והדרישה הציבורית הביאו למחויבות גבוהה של דרגי הביצוע בממשל, והדגיש עד כמה נחוצה הרוח האזרחית לקידום תהליכי שינוי בממשל.


טרכטנברג ציין כי אחת הבעיות הייחודיות לישראל, המקשות לחולל שינוי חברתי, היא העובדה שראש ממשלת ישראל הוא לפני הכול ראש ממשלה לעניינים ביטחוניים ומדיניים ולכן הוא לא יכול לדחוף ולהוביל שינוי עמוק ומתמשך בנושא הכלכלי חברתי, ובכך לייצר מחויבות שלטונית ופוליטית מתמשכת.

מן העיתונות: