מפגש עם ח”כ יעל גרמן

מפגש עם ח”כ יעל גרמן

מפגש עם ח”כ יעל גרמן

השבוע חידשנו את סדרת "סיפורים מהצנרת", במסגרתה מקיים המרכז להעצמת האזרח מפגשים  עם גורמים ודמויות מפתח מובילות בציבוריות הישראלית על הובלת שינויים ורפורמות במגזר הציבורי. במפגש, שהתקיים בתאריך 15.7.15, אירחנו את  שרת הבריאות לשעבר, ח"כ יעל גרמן, בשיחה  על אתגרי המערכת הפוליטית בהובלת תהליכי שינוי, בדגש עם מערכת הבריאות בישראל.

 

במפגש סקרה גרמן את המהלכים המרכזיים שהובילה הוועדה בראשותה  - "הועדה לחיזוק מערכת הבריאות בישראל". המלצות הוועדה עסקו, בין היתר, בתוספת תקציבית לקופות החולים, תקצוב מערכת הבריאות לטובת קיצור תורים, תגבור רופאים מומחים בשעות אחה"צ, יצירת מודל חדש לביטוחי הבריאות הפרטיים, אסדרת התיירות הרפואיים, הרחבת הסדרי הבחירה לקבלת שירותים רפואיים במערך האשפוז, הרמת רשות אשפוז ממשלתית ואי התרת הרחבת השר"פ לבתי החולים הציבוריים.

 

גרמן התמקדה בהרצאתה בהמלצה על הקמת רשות אשפוז ממשלתית, על רקע מצב העניינים הבעייתי לפיו משרד הבריאות משמש הן כבעלים והן כרגולטור על בתי החולים עצמם. המלצת הוועדה הייתה כי הרשות החדשה תנהל את בתי החולים הכלליים הממשלתיים ותחזק את משרד הבריאות כרגולטור של המערכת. גרמן ציינה כי המלצה זו נידונה מזה 20 שנה, והובילה לחמש החלטות ממשלה משנות התשעים ותחילת שנות האלפיים שלא יושמו, כולל שני דו"חות של מבקר המדינה בעניין. המלצה  ברור היה לכל כי קיים צורך מהותי לשנות את המצב הקיים לפיו.

 

גרמן תיארה את תהליכי יישום ההמלצה כתוצאה מעבודת הועדה והחלטת הממשלה שהתקבלה בעניין במאי 2015. לצורך ההקמה קיבלה הרשות אישור לקבלת תקציבים מראש ובאופן עצמאי ממשרד הבריאות וכן אפשרות לניהול כוח האדם במנותק מנציבות שירות המדינה. כמו כן, מונה הצוות המקצועי להובלת הרשות החדשה. תהליכים אלו הופסקו עם התחלפות הממשלה, על רקע החלטת סגן השר החדש שלא לקדם את הנושא.

 

פרשת רשות האשפוז, שהייתה מוקד המפגש, סיפקה למשתתפים הזדמנות לשמוע מקרוב על האופן בו מנוהל ומקודם יישום מדיניות בממשלה, וכן ללמוד על המחיר הכבד שהציבור משלם על תחלופת השרים ואי מימוש המדיניות.


 
לדברי תומר לוטן, מנכ"ל המרכז להעצמת האזרח בפתיחת הדיון: "שרת הבריאות לשעבר, ח"כ יעל גרמן תיארה בפנינו את האופן בו מתנהלת המערכת ואת הקשיים העומדים בפני יישום החלטות ממשלה. שוב אנו מגלים את הצורך ברציפות ביצועית וממשלתית ואת החשיבות כי שרים ימשיכו ביישום מדיניות של קודמיהם בתפקיד".