מהו מוניטור?

"המוניטור" הינו מיזם אזרחי-ציבורי של המרכז להעצמת האזרח, המבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות ציבוריות. המוניטור נועד לייצר תשתית ידע רחבה, אמפירית ואינטגרטיבית אודות הליכי יישום מדיניות במגזר הציבורי. מטרתו של המוניטור היא לסייע בטיוב תהליכי ביצוע מדיניות באמצעות מעקב ובקרה אזרחית, ולהעמיד כלי עבודה אפקטיבי לשיפור ביצועים, הן עבור מקבלי החלטות והן עבור הדרגים המבצעים. עוד משמש המוניטור כפלטפורמה להגברת העיסוק הציבורי, התקשורתי והפוליטי בהיבטי הביצוע של החלטות ציבוריות, ולחיזוק היכולות והמעורבות האזרחית של ארגונים, קבוצות ופרטים בחברה הישראלית.

לפרטים נוספים אודות פרויקט המוניטור, לחץ כאן

מס׳ תוצאות
67
קידום נשים בשירות המדינה
תאריך ההחלטה
06/08/2014

קידום נשים בשירות המדינה

הממשלה ה-33
החלטה 1697
מיושם חלקית
תוכנית לצמצום האלימות בבתי חולים
תאריך ההחלטה
21/08/2013

תוכנית לצמצום האלימות בבתי חולים

הממשלה ה-33
החלטה 697
מיושם חלקית
תכנית למניעת התאבדויות
תאריך ההחלטה
22/12/2013

תכנית למניעת התאבדויות

הממשלה ה-33
החלטה 1091
מיושם חלקית
צימצום העישון ונזקיו
תאריך ההחלטה
29/05/2011

צימצום העישון ונזקיו

הממשלה ה-32
החלטה 3247
מיושם חלקית
ייעול מערכת המשפט
תאריך ההחלטה
13/05/2013

ייעול מערכת המשפט

הממשלה ה-33
החלטה 172
מיושם חלקית
יצירת תחרות בשוק המלט
תאריך ההחלטה
07/10/2013

יצירת תחרות בשוק המלט

הממשלה ה-33
החלטה 535
מיושם חלקית
תחבורה ציבורית לעובדים
תאריך ההחלטה
13/05/2013

תחבורה ציבורית לעובדים

הממשלה ה-33
החלטה 165
לא יושם
1 2 3 4 5 6