מהו מוניטור?

"המוניטור" הינו מיזם אזרחי-ציבורי של המרכז להעצמת האזרח, המבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות ציבוריות. המוניטור נועד לייצר תשתית ידע רחבה, אמפירית ואינטגרטיבית אודות הליכי יישום מדיניות במגזר הציבורי. מטרתו של המוניטור היא לסייע בטיוב תהליכי ביצוע מדיניות באמצעות מעקב ובקרה אזרחית, ולהעמיד כלי עבודה אפקטיבי לשיפור ביצועים, הן עבור מקבלי החלטות והן עבור הדרגים המבצעים. עוד משמש המוניטור כפלטפורמה להגברת העיסוק הציבורי, התקשורתי והפוליטי בהיבטי הביצוע של החלטות ציבוריות, ולחיזוק היכולות והמעורבות האזרחית של ארגונים, קבוצות ופרטים בחברה הישראלית.

לפרטים נוספים אודות פרויקט המוניטור, לחץ כאן

מס׳ תוצאות
81
תוכנית חומש לקידום האוכלוסייה הבדואית בנגב 2012-2016
תאריך פרסום
19/01/2017

תוכנית חומש לקידום האוכלוסייה הבדואית בנגב 2012-2016

הממשלה ה-32
החלטה 3708
מיושם חלקית
הגברת התחרות בשווקי החלב ובשר הבקר
תאריך פרסום
15/12/2016

הגברת התחרות בשווקי החלב ובשר הבקר

הממשלה ה-33
החלטה 1584
יושם
מותבי גיור
תאריך פרסום
08/12/2016

מותבי גיור

הממשלה ה-33
החלטה 2147
בוטל
הקמת כפרי סטודנטים בנגב
תאריך פרסום
04/12/2016

הקמת כפרי סטודנטים בנגב

הממשלה ה-33
החלטה 1041
מיושם חלקית
רפורמת הסייעת השנייה בגני הילדים
תאריך פרסום
01/09/2016

רפורמת הסייעת השנייה בגני הילדים

הממשלה ה-34
יושם
יישום מסקנות דוח ועדת אללוף לטיפול בעוני
תאריך פרסום
04/08/2016

יישום מסקנות דוח ועדת אללוף לטיפול בעוני

הממשלה ה-34
החלטה 361
לא יושם
סיוע 2015 לרשויות מקומיות במגזר הבדואי
תאריך פרסום
15/01/2017

סיוע 2015 לרשויות מקומיות במגזר הבדואי

הממשלה ה-34
החלטה 543
יושם
שימוש בקנאביס למטרות רפואיות
תאריך פרסום
20/12/2016

שימוש בקנאביס למטרות רפואיות

הממשלה ה-33
החלטה 1050
מיושם חלקית
הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק
תאריך פרסום
04/05/2016

הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק

הממשלה ה-34
החלטה 542
יושם
שיפור מסד נתוני הדיור הממשלתי
תאריך פרסום
23/11/2016

שיפור מסד נתוני הדיור הממשלתי

הממשלה ה-33
החלטה 374
יושם
רפורמה בכח האדם במגזר הציבורי- דו”ח מס' 2
תאריך פרסום
21/11/2016

רפורמה בכח האדם במגזר הציבורי- דו”ח מס' 2

הממשלה ה-33
החלטה 481
מיושם חלקית
העברת מפעל האמוניה מחיפה לנגב
תאריך פרסום
06/09/2016

העברת מפעל האמוניה מחיפה לנגב

הממשלה ה-33
החלטה 766
לא יושם
3 4 5 6 7