מהו מוניטור?

"המוניטור" הינו מיזם אזרחי-ציבורי של המרכז להעצמת האזרח, המבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות ציבוריות. המוניטור נועד לייצר תשתית ידע רחבה, אמפירית ואינטגרטיבית אודות הליכי יישום מדיניות במגזר הציבורי. מטרתו של המוניטור היא לסייע בטיוב תהליכי ביצוע מדיניות באמצעות מעקב ובקרה אזרחית, ולהעמיד כלי עבודה אפקטיבי לשיפור ביצועים, הן עבור מקבלי החלטות והן עבור הדרגים המבצעים. עוד משמש המוניטור כפלטפורמה להגברת העיסוק הציבורי, התקשורתי והפוליטי בהיבטי הביצוע של החלטות ציבוריות, ולחיזוק היכולות והמעורבות האזרחית של ארגונים, קבוצות ופרטים בחברה הישראלית.

לפרטים נוספים אודות פרויקט המוניטור, לחץ כאן

מס׳ תוצאות
69
סיוע 2015 לרשויות מקומיות במגזר הבדואי
תאריך פרסום
15/01/2017

סיוע 2015 לרשויות מקומיות במגזר הבדואי

הממשלה ה-34
החלטה 543
יושם
שימוש בקנאביס למטרות רפואיות
תאריך פרסום
20/12/2016

שימוש בקנאביס למטרות רפואיות

הממשלה ה-33
החלטה 1050
מיושם חלקית
הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק
תאריך פרסום
04/05/2016

הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק

הממשלה ה-34
החלטה 542
יושם
פרסום יזום של מכרזים והתקשרויות של המדינה
תאריך פרסום
04/04/2016

פרסום יזום של מכרזים והתקשרויות של המדינה

הממשלה ה-33
החלטה 1116
מיושם חלקית
שיפור מסד נתוני הדיור הממשלתי
תאריך פרסום
23/11/2016

שיפור מסד נתוני הדיור הממשלתי

הממשלה ה-33
החלטה 374
יושם
בחינה מגדרית של התקציב
תאריך פרסום
21/11/2016

בחינה מגדרית של התקציב

הממשלה ה-33
החלטה 2084
מיושם חלקית
רפורמה בכח האדם במגזר הציבורי- דו”ח מס' 2
תאריך פרסום
21/11/2016

רפורמה בכח האדם במגזר הציבורי- דו”ח מס' 2

הממשלה ה-33
החלטה 481
מיושם חלקית
העברת מפעל האמוניה מחיפה לנגב
תאריך פרסום
06/09/2016

העברת מפעל האמוניה מחיפה לנגב

הממשלה ה-33
החלטה 766
לא יושם
הקמת מסגרות טיפול בתינוקות ופעוטות של מהגרי עבודה (”מחסני ילדים”)
תאריך פרסום
07/07/2016

הקמת מסגרות טיפול בתינוקות ופעוטות של מהגרי עבודה (”מחסני ילדים”)

הממשלה ה-33
החלטה 2487
מיושם חלקית
”רפורמת הקורנפלקס”- רפורמה בתחום ייבוא המזון הרגיל לישראל
תאריך פרסום
07/06/2016

”רפורמת הקורנפלקס”- רפורמה בתחום ייבוא המזון הרגיל לישראל

הממשלה ה-33
החלטה 1606
יושם
חיזוק מרפאת בריאות הנפש בשדרות
תאריך פרסום
16/06/2016

חיזוק מרפאת בריאות הנפש בשדרות

הממשלה ה-33
החלטה 1846
יושם
תכנית לסיוע לניצולי שואה
תאריך פרסום
06/09/2016

תכנית לסיוע לניצולי שואה

הממשלה ה-33
החלטה 1568
יושם
2 3 4 5 6