מהו מוניטור?

"המוניטור" הינו מיזם אזרחי-ציבורי של המרכז להעצמת האזרח, המבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות ציבוריות. המוניטור נועד לייצר תשתית ידע רחבה, אמפירית ואינטגרטיבית אודות הליכי יישום מדיניות במגזר הציבורי. מטרתו של המוניטור היא לסייע בטיוב תהליכי ביצוע מדיניות באמצעות מעקב ובקרה אזרחית, ולהעמיד כלי עבודה אפקטיבי לשיפור ביצועים, הן עבור מקבלי החלטות והן עבור הדרגים המבצעים. עוד משמש המוניטור כפלטפורמה להגברת העיסוק הציבורי, התקשורתי והפוליטי בהיבטי הביצוע של החלטות ציבוריות, ולחיזוק היכולות והמעורבות האזרחית של ארגונים, קבוצות ופרטים בחברה הישראלית.

לפרטים נוספים אודות פרויקט המוניטור, לחץ כאן

מס׳ תוצאות
67
מניעת הדרת נשים במרחב הציבורי
תאריך ההחלטה
30/03/2014

מניעת הדרת נשים במרחב הציבורי

הממשלה ה-33
החלטה 1526
מיושם חלקית
שיפור מסד נתוני הדיור הממשלתי
תאריך ההחלטה
03/06/2013

שיפור מסד נתוני הדיור הממשלתי

הממשלה ה-33
החלטה 374
יושם
בחינה מגדרית של התקציב
תאריך ההחלטה
10/07/2014

בחינה מגדרית של התקציב

הממשלה ה-33
החלטה 2084
מיושם חלקית
רפורמה בכח האדם במגזר הציבורי- דו”ח מס' 2
תאריך ההחלטה
30/06/2013

רפורמה בכח האדם במגזר הציבורי- דו”ח מס' 2

הממשלה ה-33
החלטה 481
מיושם חלקית
העברת מפעל האמוניה מחיפה לנגב
תאריך ההחלטה
10/06/2013

העברת מפעל האמוניה מחיפה לנגב

הממשלה ה-33
החלטה 766
לא יושם
הקמת מסגרות טיפול בתינוקות ופעוטות של מהגרי עבודה (”מחסני ילדים”)
תאריך ההחלטה
08/04/2015

הקמת מסגרות טיפול בתינוקות ופעוטות של מהגרי עבודה (”מחסני ילדים”)

הממשלה ה-33
החלטה 2487
מיושם חלקית
”רפורמת הקורנפלקס”- רפורמה בתחום ייבוא המזון הרגיל לישראל
תאריך ההחלטה
18/05/2014

”רפורמת הקורנפלקס”- רפורמה בתחום ייבוא המזון הרגיל לישראל

הממשלה ה-33
החלטה 1606
יושם
חיזוק מרפאת בריאות הנפש בשדרות
תאריך ההחלטה
10/07/2014

חיזוק מרפאת בריאות הנפש בשדרות

הממשלה ה-33
החלטה 1846
יושם
תכנית לסיוע לניצולי שואה
תאריך ההחלטה
27/4/2014

תכנית לסיוע לניצולי שואה

הממשלה ה-33
החלטה 1568
יושם
הסרת חסמים בייבוא
תאריך ההחלטה
11/12/2014

הסרת חסמים בייבוא

הממשלה ה-33
החלטה 2318
מיושם חלקית
גיבוש מדיניות ממשלתית חדשה לטובת הקהילה האתיופית
תאריך ההחלטה
22/06/2014

גיבוש מדיניות ממשלתית חדשה לטובת הקהילה האתיופית

הממשלה ה-33
החלטה 1300
יושם
תוכנית לעידוד עלייה
תאריך ההחלטה
22/06/2014

תוכנית לעידוד עלייה

הממשלה ה-33
החלטה 1736
יושם
1 2 3 4 5 6