מהו מוניטור?

"המוניטור" הינו מיזם אזרחי-ציבורי של המרכז להעצמת האזרח, המבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות ציבוריות. המוניטור נועד לייצר תשתית ידע רחבה, אמפירית ואינטגרטיבית אודות הליכי יישום מדיניות במגזר הציבורי. מטרתו של המוניטור היא לסייע בטיוב תהליכי ביצוע מדיניות באמצעות מעקב ובקרה אזרחית, ולהעמיד כלי עבודה אפקטיבי לשיפור ביצועים, הן עבור מקבלי החלטות והן עבור הדרגים המבצעים. עוד משמש המוניטור כפלטפורמה להגברת העיסוק הציבורי, התקשורתי והפוליטי בהיבטי הביצוע של החלטות ציבוריות, ולחיזוק היכולות והמעורבות האזרחית של ארגונים, קבוצות ופרטים בחברה הישראלית.

לפרטים נוספים אודות פרויקט המוניטור, לחץ כאן

מס׳ תוצאות
67
העלאת קהילת הפלשמורה לישראל
תאריך ההחלטה
15/11/2015

העלאת קהילת הפלשמורה לישראל

הממשלה ה-34
החלטה 716
מיושם חלקית
פרשת ילדי תימן
תאריך ההחלטה
28/12/2016

פרשת ילדי תימן

הממשלה ה-34
החלטה 2040
יושם
תוכנית חומש לקידום האוכלוסייה הבדואית בנגב 2012-2016
תאריך ההחלטה
09/11/2011

תוכנית חומש לקידום האוכלוסייה הבדואית בנגב 2012-2016

הממשלה ה-32
החלטה 3708
מיושם חלקית
הגברת התחרות בשווקי החלב ובשר הבקר
תאריך ההחלטה
04/05/2014

הגברת התחרות בשווקי החלב ובשר הבקר

הממשלה ה-33
החלטה 1584
יושם
מותבי גיור
תאריך ההחלטה
02/11/2014

מותבי גיור

הממשלה ה-33
החלטה 2147
בוטל
הקמת כפרי סטודנטים בנגב
תאריך ההחלטה
25/11/2013

הקמת כפרי סטודנטים בנגב

הממשלה ה-33
החלטה 1041
מיושם חלקית
רפורמת הסייעת השנייה בגני הילדים
תאריך ההחלטה
06/08/2015

רפורמת הסייעת השנייה בגני הילדים

הממשלה ה-34
יושם
יישום מסקנות דוח ועדת אללוף לטיפול בעוני
תאריך ההחלטה
05/08/2015

יישום מסקנות דוח ועדת אללוף לטיפול בעוני

הממשלה ה-34
החלטה 361
לא יושם
סיוע 2015 לרשויות מקומיות במגזר הבדואי
תאריך ההחלטה
20/09/2015

סיוע 2015 לרשויות מקומיות במגזר הבדואי

הממשלה ה-34
החלטה 543
יושם
שימוש בקנאביס למטרות רפואיות
תאריך ההחלטה
15/12/2013

שימוש בקנאביס למטרות רפואיות

הממשלה ה-33
החלטה 1050
מיושם חלקית
הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק
תאריך ההחלטה
20/09/2015

הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק

הממשלה ה-34
החלטה 542
יושם
פרסום יזום של מכרזים והתקשרויות של המדינה
תאריך ההחלטה
29/12/2013

פרסום יזום של מכרזים והתקשרויות של המדינה

הממשלה ה-33
החלטה 1116
מיושם חלקית
1 2 3 4 5 6