מהו מוניטור?

"המוניטור" הינו מיזם אזרחי-ציבורי של המרכז להעצמת האזרח, המבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות ציבוריות. המוניטור נועד לייצר תשתית ידע רחבה, אמפירית ואינטגרטיבית אודות הליכי יישום מדיניות במגזר הציבורי. מטרתו של המוניטור היא לסייע בטיוב תהליכי ביצוע מדיניות באמצעות מעקב ובקרה אזרחית, ולהעמיד כלי עבודה אפקטיבי לשיפור ביצועים, הן עבור מקבלי החלטות והן עבור הדרגים המבצעים. עוד משמש המוניטור כפלטפורמה להגברת העיסוק הציבורי, התקשורתי והפוליטי בהיבטי הביצוע של החלטות ציבוריות, ולחיזוק היכולות והמעורבות האזרחית של ארגונים, קבוצות ופרטים בחברה הישראלית.

לפרטים נוספים אודות פרויקט המוניטור, לחץ כאן

מס׳ תוצאות
69
תכנית למניעת זיהום אוויר בישראל
תאריך פרסום
22/12/2016

תכנית למניעת זיהום אוויר בישראל

הממשלה ה-33
החלטה 707
מיושם חלקית
העסקה ישירה במגזר הציבורי
תאריך פרסום
02/12/2017

העסקה ישירה במגזר הציבורי

הממשלה ה-34
החלטה מסמך הבנות בין ההסתדרות למשרד האוצר
מיושם חלקית
תשלומי הורים
תאריך פרסום
18/12/2016

תשלומי הורים

הממשלה ה-32
החלטה 4088
לא יושם
איחוד וצמצם משרדי הממשלה לצורך הגברת המשילות
תאריך פרסום
25/01/2017

איחוד וצמצם משרדי הממשלה לצורך הגברת המשילות

הממשלה ה-משרד ראש הממשלה
החלטה 1887
מיושם חלקית
העלאת קהילת הפלשמורה לישראל
תאריך פרסום
02/08/2017

העלאת קהילת הפלשמורה לישראל

הממשלה ה-34
החלטה 716
מיושם חלקית
פרשת ילדי תימן
תאריך פרסום
17/01/2017

פרשת ילדי תימן

הממשלה ה-34
החלטה 2040
יושם
תוכנית חומש לקידום האוכלוסייה הבדואית בנגב 2012-2016
תאריך פרסום
19/01/2017

תוכנית חומש לקידום האוכלוסייה הבדואית בנגב 2012-2016

הממשלה ה-32
החלטה 3708
מיושם חלקית
הגברת התחרות בשווקי החלב ובשר הבקר
תאריך פרסום
15/12/2016

הגברת התחרות בשווקי החלב ובשר הבקר

הממשלה ה-33
החלטה 1584
יושם
מותבי גיור
תאריך פרסום
12/08/2016

מותבי גיור

הממשלה ה-33
החלטה 2147
בוטל
הקמת כפרי סטודנטים בנגב
תאריך פרסום
12/04/2016

הקמת כפרי סטודנטים בנגב

הממשלה ה-33
החלטה 1041
מיושם חלקית
רפורמת הסייעת השנייה בגני הילדים
תאריך פרסום
09/01/2016

רפורמת הסייעת השנייה בגני הילדים

הממשלה ה-34
יושם
יישום מסקנות דוח ועדת אללוף לטיפול בעוני
תאריך פרסום
08/04/2016

יישום מסקנות דוח ועדת אללוף לטיפול בעוני

הממשלה ה-34
החלטה 361
לא יושם
1 2 3 4 5