מהו מוניטור?

"המוניטור" הינו מיזם אזרחי-ציבורי של המרכז להעצמת האזרח, המבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות ציבוריות. המוניטור נועד לייצר תשתית ידע רחבה, אמפירית ואינטגרטיבית אודות הליכי יישום מדיניות במגזר הציבורי. מטרתו של המוניטור היא לסייע בטיוב תהליכי ביצוע מדיניות באמצעות מעקב ובקרה אזרחית, ולהעמיד כלי עבודה אפקטיבי לשיפור ביצועים, הן עבור מקבלי החלטות והן עבור הדרגים המבצעים. עוד משמש המוניטור כפלטפורמה להגברת העיסוק הציבורי, התקשורתי והפוליטי בהיבטי הביצוע של החלטות ציבוריות, ולחיזוק היכולות והמעורבות האזרחית של ארגונים, קבוצות ופרטים בחברה הישראלית.

לפרטים נוספים אודות פרויקט המוניטור, לחץ כאן

מס׳ תוצאות
78
חוק המזון הבריא בצהרונים
תאריך פרסום
30/08/2017

חוק המזון הבריא בצהרונים

הממשלה ה-20
יושם
הטבות לחיילי מילואים
תאריך פרסום
14/08/2017

הטבות לחיילי מילואים

הממשלה ה-34
החלטה 1447
מיושם חלקית
קידום שוויון מגדרי
תאריך פרסום
28/12/2016

קידום שוויון מגדרי

הממשלה ה-33
החלטה 2331
לא יושם
פיקוח על המזון במוסדות חינוך
תאריך פרסום
08/03/2017

פיקוח על המזון במוסדות חינוך

הממשלה ה-19
לא יושם
העברת משרדי הממשלה לירושלים
תאריך פרסום
03/08/2017

העברת משרדי הממשלה לירושלים

הממשלה ה-אנרגיה, מים ותשתיות
החלטה 1605
לא יושם
קביעת תקנות בטיחות במים
תאריך פרסום
21/01/2018

קביעת תקנות בטיחות במים

הממשלה ה-אנרגיה, מים ותשתיות
לא יושם
רוטציה וקציבת קדנציות למנהלים בשירות המדינה
תאריך פרסום
03/07/2017

רוטציה וקציבת קדנציות למנהלים בשירות המדינה

הממשלה ה-33
החלטה 2464
יושם
מוניטור נגב
תאריך פרסום
02/07/2017

מוניטור נגב

הממשלה ה-33
החלטה 546
מיושם חלקית
בנייה במגרשים פנויים
תאריך פרסום
26/06/2017

בנייה במגרשים פנויים

הממשלה ה-33
החלטה 742
לא יושם
גיבוש תכנית למניעת אלימות במשפחה
תאריך פרסום
20/06/2017

גיבוש תכנית למניעת אלימות במשפחה

הממשלה ה-34
החלטה 1249
יושם
חיזוק מערכת הבריאות
תאריך פרסום
23/05/2017

חיזוק מערכת הבריאות

הממשלה ה-32
החלטה 2917
מיושם חלקית
יעילות כלכלית במשרד הכלכלה והתעשייה
תאריך פרסום
04/06/2017

יעילות כלכלית במשרד הכלכלה והתעשייה

הממשלה ה-34
החלטה 1466
יושם
1 2 3 4 5