מהו מוניטור?

"המוניטור" הינו מיזם אזרחי-ציבורי של המרכז להעצמת האזרח, המבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות ציבוריות. המוניטור נועד לייצר תשתית ידע רחבה, אמפירית ואינטגרטיבית אודות הליכי יישום מדיניות במגזר הציבורי. מטרתו של המוניטור היא לסייע בטיוב תהליכי ביצוע מדיניות באמצעות מעקב ובקרה אזרחית, ולהעמיד כלי עבודה אפקטיבי לשיפור ביצועים, הן עבור מקבלי החלטות והן עבור הדרגים המבצעים. עוד משמש המוניטור כפלטפורמה להגברת העיסוק הציבורי, התקשורתי והפוליטי בהיבטי הביצוע של החלטות ציבוריות, ולחיזוק היכולות והמעורבות האזרחית של ארגונים, קבוצות ופרטים בחברה הישראלית.

לפרטים נוספים אודות פרויקט המוניטור, לחץ כאן

מס׳ תוצאות
67
גיבוש תכנית למניעת אלימות במשפחה
תאריך ההחלטה
10/03/2016

גיבוש תכנית למניעת אלימות במשפחה

הממשלה ה-34
החלטה 1249
יושם
חיזוק מערכת הבריאות
תאריך ההחלטה
29/02/2011

חיזוק מערכת הבריאות

הממשלה ה-32
החלטה 2917
מיושם חלקית
יעילות כלכלית במשרד הכלכלה והתעשייה
תאריך ההחלטה
22.5.2016

יעילות כלכלית במשרד הכלכלה והתעשייה

הממשלה ה-34
החלטה 1466
יושם
תכנית ארצית לשילוב בעבודה
תאריך ההחלטה
13/05/2013

תכנית ארצית לשילוב בעבודה

הממשלה ה-33
החלטה 148
לא יושם
חלוקה מחדש של ההכנסות מארנונה בנגב
תאריך ההחלטה
30/12/2014

חלוקה מחדש של ההכנסות מארנונה בנגב

הממשלה ה-33
מיושם חלקית
ייצוג הולם לערבים
תאריך ההחלטה
11/11/2007

ייצוג הולם לערבים

הממשלה ה-31
החלטה 2579
מיושם חלקית
קידום נשים בשירות המדינה - דוח מס' 2
תאריך ההחלטה
08/06/2014

קידום נשים בשירות המדינה - דוח מס' 2

הממשלה ה-33
החלטה 1697
יושם
יישום החלטות הממשלה בנושא מעונות יום
תאריך ההחלטה
01/08/2012

יישום החלטות הממשלה בנושא מעונות יום

הממשלה ה-33
החלטה 4088
לא יושם
תכנית למניעת זיהום אוויר בישראל
תאריך ההחלטה
25/08/2013

תכנית למניעת זיהום אוויר בישראל

הממשלה ה-33
החלטה 707
מיושם חלקית
העסקה ישירה במגזר הציבורי
תאריך ההחלטה
20/07/2015

העסקה ישירה במגזר הציבורי

הממשלה ה-34
החלטה מסמך הבנות בין ההסתדרות למשרד האוצר
מיושם חלקית
תשלומי הורים
תאריך ההחלטה
01/08/2012

תשלומי הורים

הממשלה ה-32
החלטה 4088
לא יושם
איחוד וצמצם משרדי הממשלה לצורך הגברת המשילות
תאריך ההחלטה
04/02/2017

איחוד וצמצם משרדי הממשלה לצורך הגברת המשילות

הממשלה ה-משרד ראש הממשלה
החלטה 1887
מיושם חלקית
1 2 3 4 5 6