מהו מוניטור?

"המוניטור" הינו מיזם אזרחי-ציבורי של המרכז להעצמת האזרח, המבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות ציבוריות. המוניטור נועד לייצר תשתית ידע רחבה, אמפירית ואינטגרטיבית אודות הליכי יישום מדיניות במגזר הציבורי. מטרתו של המוניטור היא לסייע בטיוב תהליכי ביצוע מדיניות באמצעות מעקב ובקרה אזרחית, ולהעמיד כלי עבודה אפקטיבי לשיפור ביצועים, הן עבור מקבלי החלטות והן עבור הדרגים המבצעים. עוד משמש המוניטור כפלטפורמה להגברת העיסוק הציבורי, התקשורתי והפוליטי בהיבטי הביצוע של החלטות ציבוריות, ולחיזוק היכולות והמעורבות האזרחית של ארגונים, קבוצות ופרטים בחברה הישראלית.

לפרטים נוספים אודות פרויקט המוניטור, לחץ כאן

מס׳ תוצאות
69
קביעת תקנות בטיחות במים
תאריך פרסום
07/03/2017

קביעת תקנות בטיחות במים

הממשלה ה-אנרגיה, מים ותשתיות
לא יושם
רוטציה וקציבת קדנציות למנהלים בשירות המדינה
תאריך פרסום
07/03/2017

רוטציה וקציבת קדנציות למנהלים בשירות המדינה

הממשלה ה-33
החלטה 2464
יושם
מוניטור נגב
תאריך פרסום
07/02/2017

מוניטור נגב

הממשלה ה-33
החלטה 546
מיושם חלקית
בנייה במגרשים פנויים
תאריך פרסום
26/06/2017

בנייה במגרשים פנויים

הממשלה ה-33
החלטה 742
לא יושם
גיבוש תכנית למניעת אלימות במשפחה
תאריך פרסום
20/06/2017

גיבוש תכנית למניעת אלימות במשפחה

הממשלה ה-34
החלטה 1249
יושם
חיזוק מערכת הבריאות
תאריך פרסום
23/05/2017

חיזוק מערכת הבריאות

הממשלה ה-32
החלטה 2917
מיושם חלקית
יעילות כלכלית במשרד הכלכלה והתעשייה
תאריך פרסום
06/04/2017

יעילות כלכלית במשרד הכלכלה והתעשייה

הממשלה ה-34
החלטה 1466
יושם
תכנית ארצית לשילוב בעבודה
תאריך פרסום
22/05/2017

תכנית ארצית לשילוב בעבודה

הממשלה ה-33
החלטה 148
לא יושם
חלוקה מחדש של ההכנסות מארנונה בנגב
תאריך פרסום
27/04/2017

חלוקה מחדש של ההכנסות מארנונה בנגב

הממשלה ה-33
מיושם חלקית
ייצוג הולם לערבים
תאריך פרסום
04/12/2017

ייצוג הולם לערבים

הממשלה ה-31
החלטה 2579
מיושם חלקית
קידום נשים בשירות המדינה - דוח מס' 2
תאריך פרסום
21/06/2017

קידום נשים בשירות המדינה - דוח מס' 2

הממשלה ה-33
החלטה 1697
יושם
יישום החלטות הממשלה בנושא מעונות יום
תאריך פרסום
15/03/2017

יישום החלטות הממשלה בנושא מעונות יום

הממשלה ה-33
החלטה 4088
לא יושם
1 2 3 4