מהו מוניטור?

"המוניטור" הינו מיזם אזרחי-ציבורי של המרכז להעצמת האזרח, המבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות ציבוריות. המוניטור נועד לייצר תשתית ידע רחבה, אמפירית ואינטגרטיבית אודות הליכי יישום מדיניות במגזר הציבורי. מטרתו של המוניטור היא לסייע בטיוב תהליכי ביצוע מדיניות באמצעות מעקב ובקרה אזרחית, ולהעמיד כלי עבודה אפקטיבי לשיפור ביצועים, הן עבור מקבלי החלטות והן עבור הדרגים המבצעים. עוד משמש המוניטור כפלטפורמה להגברת העיסוק הציבורי, התקשורתי והפוליטי בהיבטי הביצוע של החלטות ציבוריות, ולחיזוק היכולות והמעורבות האזרחית של ארגונים, קבוצות ופרטים בחברה הישראלית.

לפרטים נוספים אודות פרויקט המוניטור, לחץ כאן

מס׳ תוצאות
69
צימצום העישון ונזקיו
תאריך פרסום
18/12/2017

צימצום העישון ונזקיו

הממשלה ה-32
החלטה 3247
מיושם חלקית
הממשלה נפרדת מהפקס
תאריך פרסום
27/11/2017

הממשלה נפרדת מהפקס

הממשלה ה-34
החלטה 1008
יושם
מניעת הדרת נשים במרחב הציבורי
תאריך פרסום
27/11/2016

מניעת הדרת נשים במרחב הציבורי

הממשלה ה-33
החלטה 1526
מיושם חלקית
שיפור מצבם הכלכלי של הקשישים בישראל
תאריך פרסום
23/10/2017

שיפור מצבם הכלכלי של הקשישים בישראל

הממשלה ה-34
החלטה 1885
יושם
התוכנית למניעת התאבדויות בישראל
תאריך פרסום
17/10/2017

התוכנית למניעת התאבדויות בישראל

הממשלה ה-20
החלטה 1091
מיושם חלקית
שקיפות בתקציבי החינוך
תאריך פרסום
01/09/2017

שקיפות בתקציבי החינוך

הממשלה ה-33
החלטה 167
מיושם חלקית
מיגון חירום בבתי מגורים
תאריך פרסום
09/12/2017

מיגון חירום בבתי מגורים

הממשלה ה-33
החלטה 2025
לא יושם
חוק המזון הבריא בצהרונים
תאריך פרסום
30/08/2017

חוק המזון הבריא בצהרונים

הממשלה ה-20
יושם
הטבות לחיילי מילואים
תאריך פרסום
14/08/2017

הטבות לחיילי מילואים

הממשלה ה-34
החלטה 1447
מיושם חלקית
קידום שוויון מגדרי
תאריך פרסום
28/12/2016

קידום שוויון מגדרי

הממשלה ה-33
החלטה 2331
לא יושם
פיקוח על המזון במוסדות חינוך
תאריך פרסום
08/03/2017

פיקוח על המזון במוסדות חינוך

הממשלה ה-19
לא יושם
העברת משרדי הממשלה לירושלים
תאריך פרסום
08/03/2017

העברת משרדי הממשלה לירושלים

הממשלה ה-אנרגיה, מים ותשתיות
החלטה 1605
לא יושם
1 2 3