מהו מוניטור?

"המוניטור" הינו מיזם אזרחי-ציבורי של המרכז להעצמת האזרח, המבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות ציבוריות. המוניטור נועד לייצר תשתית ידע רחבה, אמפירית ואינטגרטיבית אודות הליכי יישום מדיניות במגזר הציבורי. מטרתו של המוניטור היא לסייע בטיוב תהליכי ביצוע מדיניות באמצעות מעקב ובקרה אזרחית, ולהעמיד כלי עבודה אפקטיבי לשיפור ביצועים, הן עבור מקבלי החלטות והן עבור הדרגים המבצעים. עוד משמש המוניטור כפלטפורמה להגברת העיסוק הציבורי, התקשורתי והפוליטי בהיבטי הביצוע של החלטות ציבוריות, ולחיזוק היכולות והמעורבות האזרחית של ארגונים, קבוצות ופרטים בחברה הישראלית.

לפרטים נוספים אודות פרויקט המוניטור, לחץ כאן

מס׳ תוצאות
67
התוכנית למניעת התאבדויות בישראל
תאריך ההחלטה
22/12/2013

התוכנית למניעת התאבדויות בישראל

הממשלה ה-20
החלטה 1091
מיושם חלקית
שקיפות בתקציבי החינוך
תאריך ההחלטה
13/05/2013

שקיפות בתקציבי החינוך

הממשלה ה-33
החלטה 167
מיושם חלקית
מיגון חירום בבתי מגורים
תאריך ההחלטה
23/09/2014

מיגון חירום בבתי מגורים

הממשלה ה-33
החלטה 2025
לא יושם
חוק המזון הבריא בצהרונים
תאריך ההחלטה
27/11/2016

חוק המזון הבריא בצהרונים

הממשלה ה-20
יושם
הטבות לחיילי מילואים
תאריך ההחלטה
08/05/2016

הטבות לחיילי מילואים

הממשלה ה-34
החלטה 1447
מיושם חלקית
קידום שוויון מגדרי
תאריך ההחלטה
14/12/2014

קידום שוויון מגדרי

הממשלה ה-33
החלטה 2331
לא יושם
פיקוח על המזון במוסדות חינוך
תאריך ההחלטה
28/07/2014

פיקוח על המזון במוסדות חינוך

הממשלה ה-19
לא יושם
העברת משרדי הממשלה לירושלים
תאריך ההחלטה
18/05/2014

העברת משרדי הממשלה לירושלים

הממשלה ה-אנרגיה, מים ותשתיות
החלטה 1605
לא יושם
קביעת תקנות בטיחות במים
תאריך ההחלטה
14/7/2013

קביעת תקנות בטיחות במים

הממשלה ה-אנרגיה, מים ותשתיות
לא יושם
רוטציה וקציבת קדנציות למנהלים בשירות המדינה
תאריך ההחלטה
08/03/2015

רוטציה וקציבת קדנציות למנהלים בשירות המדינה

הממשלה ה-33
החלטה 2464
יושם
מוניטור נגב
תאריך ההחלטה
14/7/2013

מוניטור נגב

הממשלה ה-33
החלטה 546
מיושם חלקית
בנייה במגרשים פנויים
תאריך ההחלטה
09/02/2013

בנייה במגרשים פנויים

הממשלה ה-33
החלטה 742
לא יושם
1 2 3 4 5 6