אימוץ עיקרי המלצות הוועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל (דו"ח ועדת צמח)

מה הוחלט?

החלטת הממשלה מאמצת את עיקרי המלצות הועדה אשר עסקה בנושא גז טבעי (ועדת צמח) בכדי להסדיר את משק הגז הטבעי. ההחלטה קובעת את שיעור הגז הטבעי אשר יגיע למשק המקומי מכל מאגר, את כמות הגז אשר ייוצא למדינות אחרות, מה יהיה שיעור המס העתידי שיגבה בתחום ומהן התשתיות הייעודיות שיש לפתח.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

החלטת הממשלה לא יושמה. מתווה הגז טרם עבר, הסכמים בינלאומים לא נסגרו, תשתיות לא הונחו, מספר זעום של מפעלים חובר לתשתיות ועבר לשימוש בגז טבעי והחקיקה בנושא המיסוי לא הושלמה. שלוש שנים אחרי שעבור המלצות ועדת צמח, ניתן לומר כי חלק גדול מסקנות הדו"ח לא יושמו או נמצאות בעיכוב ניכר מלוחות הזמנים המקוריים שנקבעו בהחלטה. 

לקריאת דוח המוניטור המלא
לא יושם
מדיניות הממשלה בנושא הגז טבעי
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
23/06/2013
החלטה 442
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד החוץ
משרד הכלכלה והתעשייה
משרד הפנים
משרד ראש הממשלה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הקמה ועדה בין-משרדית בראשות משרד האנרגיה ומשרד ראש הממשלה לבחינת חלופות למעורבות ממשלתית בגז טבעי והגשת המלצות לממשלה עד 12.2013
תמונת מצב עדכנית
הועדה בפועל התנהלה כחלק מהועדה להסרת חסמים וקיבלה החלטות ביחד עם הועדה להסרת חסמים. שתי הועדות אוחדו לועדה אחת וקיבלו החלטות ביחד. טרם הוגשו מסקנות הועדה לממשלה
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
2
מרכיב ההחלטה
הקמת ועדה בין-משרדית להסרת חסמים בתחום
תמונת מצב עדכנית
הוקמה ועדה בראשות משרד ראש הממשלה אשר פותרת בעיות אד-הוק, הופיעו בפניה מומחים בין השאר מהועדה הבין-משרדית למעורבות נכונה בתחום הגז הטבעי
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
קביעת מתווה לשוק הגז כך שיוגדרו הכמויות הנשארות במשק המקומי וכמויות לייצוא
תמונת מצב עדכנית
החל יישום בקביעת מתווה לשוק הגז אך המדינה נסוגה מיישום. במאי 2015 התפטר פרופ' דיויד גילה, הממונה על ההגבלים העסקיים, לאחר מכן ביקש ראש הממשלה להעביר את מתווה הגז באמצעות סעיף 52, אך הדבר דרש את חתימתו של שר הכלכלה אריה דרעי. דרעי התפטר מתפקידו, ונתניהו חתם על סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים. במרץ 2016 קבע בג"צ כי סעיף היציבות במתווה הגז (הקובע כי לא יעשו שינויים רגולטורים מול חברות הגז במשך עשר שנים), אינו במסכות הממשלה. הפסיקה מעכבת בפועל את הוצאת המתווה לפועל
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
4
מרכיב ההחלטה
תיקוני חקיקה אשר יסדירו את המיסוי בנושא הגז הטבעי תוך 90 יום, עד ספטמבר 2013
תמונת מצב עדכנית
התיקונים עברו ועדת שרים לחקיקה בנובמבר 2014, במסגרת הממשלה ה-33. אך נעצרו בשל חילופי הממשלות
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
5
מרכיב ההחלטה
הקמת צנרת הולכת גז טבעי לאשקלון עד ה-31 בדצמבר 2016 והתקנת מדחסים אשר יגבירו את קצב הזרימה במאגר
תמונת מצב עדכנית
טרם הוקמה צנרת הולכת גז טבעי לאשקלון. משמעות הדבר היא כי כל הגז עובר בצינור אחר ולא ניתנת גישה למתחרים
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
6
מרכיב ההחלטה
בחינת החלטת הממשלה תוך 5 שנים
תמונת מצב עדכנית
לאחר 5 שנים, בשנת 2018, צריכה הממשלה לבחון אם יש לבצע שינויים בהחלטה
7
מרכיב ההחלטה
אספקת הגז הטבעי לתעשייה ולמשק
תמונת מצב עדכנית
החל חיבור המפעלים לרשת חלוקת הגז אך נכון לשנת 2015 ,חוברו 10 מפעלים בלבד מתוך 2000. התקציב לכך הוא 120 מיליון ש"ח כאשר נוצלו רק 8 מיליון. הדבר קשור בעיכובים בפריסת רשתות החלוקה, ריב בין הזכיינים השונים, העדר יעד כמותי ממשלתי לחיבור צרכני גז טבעי תחום בלוח זמנים, עיכוב בפיתוח המאגרים ומחלוקת בין משרדי הממשלה על האחריות לנושא
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
8
מרכיב ההחלטה
יצירת הסכמים בילטראליים עם מדינות שונות לאספקת גז טבעי
תמונת מצב עדכנית
נחתם הסכם עם הרשות הפלסטינית בשנת 2014 אשר בוטל, ומזכר הבנות להסכם עם ירדן בסוף 2014 שמוקפא בנתיים, הסכם אפשרי עם מצרים (יש שיחות מתקדמות) מוקפא גם הוא.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר