ייעול ההליך השיפוטי בבתי המשפט

מה הוחלט?

החלטת הממשלה עברה במסגרת התוכנית הכלכלית של הממשלה לשנת 2013-2014. ההחלטה מבטאת את הצורך ביצירת כלים משופרים לרשות המשפט לייעול העבודה בהליך המשפטי ולוויסות עומסים בין בתי משפט שונים. בפועל, עוסקת ההחלטה במספר תיקוני חקיקה לקיצור תהליכים, הפחתת עלויות והפחתה בעומס התיקים על שופטים. המשרד הממונה על יישום ההחלטה הוא משרד המשפטים.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

החלטת הממשלה יושמה באופן חלקי כשתיקוני החקיקה בנושא הגדלת סמכויות הרשמים הבכירים, השימוש במערכת נט המשפט והתיקונים בוצאה לפועל בוצעו. לעומת זאת, לא הושלם תיקון חקיקה בנושא בהפחתת האגרות לבית המשפט והגדלת סכום התביעה בהוצאה לפועל, כפי שנקבע בהחלטת הממשלה.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
ייעול מערכת המשפט
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
13/05/2013
החלטה 172
משרדים אחראיים:
הנהלת בתי המשפט
משרד המשפטים
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
מרכיב ההחלטה
ייעול תהליך תשלום האגרות לבתי המשפט כך שתופחת האגרה של פתיחת תיק, וכדי שיוכלו לשלם את האגרה גם בפעימת ביניים (ולא את כל הסכום על התחלה, ואז אם התיק לא מתקדם להתעסק עם החזרים)
תמונת מצב עדכנית
לא בוצע תיקון לחוק
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
מרכיב ההחלטה
שכלול השימוש במערכת נט המשפט
תמונת מצב עדכנית
החוק תוקן בשנת 2015
סטטוס היישום
יושם יושם
מרכיב ההחלטה
הגדלת הסמכויות של רשמים בכירים כך שיוכלו לדון בסכומים של עד 75,000 ₪
תמונת מצב עדכנית
החוק תוקן ביולי 2014
סטטוס היישום
יושם יושם
מרכיב ההחלטה
תיקון בחוק הוצאה לפועל כך שבמקרה של שליחת התראה בדואר, סירוב לקבלת ההתראה ייחשב כהמצאת התראה.
תמונת מצב עדכנית
תוקן ונכנס לתוקף באוקטובר 2015
סטטוס היישום
יושם יושם
מרכיב ההחלטה
תיקון בחוק הוצאה לפועל כך שיוגדל סכום התביעה מ-50,000 ל-75,000
תמונת מצב עדכנית
בוצע התיקון לחוק
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר