תגבור שירותי תמיכה וטיפול בתינוקות ופעוטות של זרים חסרי מעמד אזרחי בישראל

מה הוחלט?

החלטת הממשלה מקצה סך של 14 מיליון ש""ח לשנה, מחודש אפריל 2015 למשך ארבע שנים, על פי מקורות המימון המפורטים בהחלטה, לטובת תגבור שירותי תמיכה וטיפול בתינוקות של זרים חסרי מעמד אזרחי בישראל בתל אביב-יפו, בהתאם למתווה מימון שגובש על ידי משרד ראש הממשלה על מנת לטפל בתופעת ""מחסני הילדים"" בדרום תל אביב אחר שנפטרו 5 ילדי מהגרי עבודה.
בנוסף, הוטל על משרד הכלכלה להגביר את האכיפה לפי חוק הפיקוח על מעונות לצורך השגת יעדי החלטה זו.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

נכון לינואר 2017 החלו להיקלט בגן חדש שנפתח בתחנה המרכזית הישנה בתל אביב כ-120 פעוטות. לאחר התקנת מדרגות החירום יגיע מספר הילדים הלומדים בכיתות במבנה לכ-250. במקביל, עדיין ממתינים לפתרון מאות ילדים שנמצאים כרגע "בבייביסיטרים".

הסיבה לעיכוב בלוחות הזמנים קשורה לעובדה כי משרדי הממשלה הקצו כסף לטובת הפעלה שוטפת של המעונות והגנים, מבלי להתייחס לסוגיית המבנים של המעונות והגנים עצמם. במהלך  2016 התברר כי מדובר במכשול מהותי ביישומה של ההחלטה. עיריית תל אביב איתרה ושיפצה בראשית 2016 ארבעה מבנים לטובת גנים ומעונות לילדי עובדים זרים, אך מאחר שהמבנים שופצו ולא נבנו מן היסוד, הם נדרשו לעמוד בתקנים מחמירים של מכבי האש, דבר שמצריך תקצוב נוסף לטובת הכשרתם. הכשרת המבנים הנוספים היא זו שמעכבת את פתיחת הגנים הנוספים, ואת העברת התקציבים הממשלתיים לטובת תפעול הגנים.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
הקמת מסגרות טיפול בתינוקות ופעוטות של מהגרי עבודה (”מחסני ילדים”)
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
08/04/2015
החלטה 2487
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד הכלכלה והתעשייה
משרד הפנים
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
משרד ראש הממשלה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
תקציב- הקצאת 14 מיליון שקלים לשנה, במשך ארבע שנים (אפריל 2015-מרץ 2019) לטובת תגבור שירותי תמיכה וטיפול בתינוקות ופעוטות של זרים חסרי מעמד אזרחי בישראל בעיר תל-אביב-יפו
תמונת מצב עדכנית
התקצוב מותנה למעשה בהכשרת המבנים ובהפעלת הגנים עצמם, והללו טרם הוקמו
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
2
מרכיב ההחלטה
הגברת האכיפה ע”י משרד הכלכלה לפי חוק פיקוח על המעונות, באמצעות תקצוב תקני כח-אדם שיאכוף את ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
אויש תקן אחד מבין שניים שניתנו, לצורך אכיפה, אולם הגנים טרם הוקמו. שני תקנים נוספים ממתינים לתקצוב משרד האוצר.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
3
מרכיב ההחלטה
קביעת אמות מידה לסיוע ע”י עיריית תל אביב-יפו בהתאם למקובל במעונות יוניטף
תמונת מצב עדכנית
אמות המידה נקבעו ע"י צוות בין-משרדי והועברו למזכירות הממשלה
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
התקנת תקנות בעניין חובת הפקדת הפיקדון בחוק עובדים זרים, כחלק ממנגנון מימון הגנים (עד 15.8.15)
תמונת מצב עדכנית
בסוף חודש מאי 2016 אושרו תקנות הפיקדון (לענפי הבניין והסיעוד, ללא מעסיקים פרטיים בסיעוד) ע"י ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ואולם הללו טרם פורסמו ברשומות ולכן לא נכנסו לתוקף
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר