המתמחים של פרויקט המוניטור | המרכז להעצמת האזרח

המתמחים של פרויקט המוניטור

המתמחים של פרויקט המוניטור

עד היום השתתפו 4 מחזורי מתמחים בפרויקט המוניטור של המרכז להעצמת האזרח.

מוזמנים לצפות במתמחים.